Шаблон:User uk-1

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
uk-1 Користувач може робити внесок українською мовою на початковому рівні

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user uk-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user uk-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user uk-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user uk-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user uk-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user uk-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user uk}} — анэдэлъхубзэ.