Шаблон:User sh-2

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
sh-2 Korisnik srednje govori srpskohrvatski jezik.
Корисник средње говори српскохрватски језик.

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user sh-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user sh-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user sh-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user sh-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user sh-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user sh-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user sh}} — анэдэлъхубзэ.