Jump to content

Шаблон:User oc-4

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
oc-4 Aqueste utilizaire pòt contribuir amb un nivèl plan avançat d’occitan.

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user oc-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user oc-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user oc-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user oc-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user oc-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user oc-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user oc}} — анэдэлъхубзэ.