Шаблон:User jv-2

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
jv-2 Panganggé puniki gadhah kawruh madya basa Jawi.

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user jv-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user jv-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user jv-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user jv-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user jv-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user jv-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user jv}} — анэдэлъхубзэ.