Jump to content

Шаблон:User eu

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
eu Erabiltzaile hau euskaldun zaharra da (euskara du ama-hizkuntza).

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user eu-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user eu-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user eu-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user eu-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user eu-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user eu-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user eu}} — анэдэлъхубзэ.