Jump to content

Шаблон:User es-2

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
es-2 Este usuario puede contribuir con un nivel intermedio de español

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user es-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user es-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user es-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user es-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user es-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user es-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user es}} — анэдэлъхубзэ.