Шаблон:User eo-4

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
eo-4 Ĉi tiu vikipediisto parolas Esperanton preskaŭ kiel denaskulo

Мы шаблоныр усербоксу щыт. Мыр цӀыхухэтым и уней напэкӀуэцӀым хагъэувэ.

Бзэ зэхэшъыкӀыгъу хъуар:

  • {{user eo-0}} — хэшъыкӀыгъуэншэ;
  • {{user eo-1}} — кӀэдзэгъуэ (упшӀэ мы гугъу щытхэр гурыӀуэн джэуапи тыжьыфын);
  • {{user eo-2}} — курыт хэшъыкӀыгъуэ;
  • {{user eo-3}} — дэгъу хэшъыкӀын (бзэм и хабзэхэм хэшъыкӀыгъуэ иӀэн, хэукъуэгъуэхэр гъэтэрэзыфын шъхьэкӀэ);
  • {{user eo-4}} — бзэр псоуэ шъэн;
  • {{user eo-5}} — профессионалу бзэр шъэн;
  • {{user eo}} — анэдэлъхубзэ.