Jump to content

Чанаккалэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

ЧанаккалэТыркуем и къалэ. Нэбгырэ мин 150-м фэдиз цӀыф дэс. ПсыдэкӀыпӀэу Чанаккалэ ынэпкъмэ атет.

ЫцӀэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Тарихъ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Географие[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЦӀыфэу дэсхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Архитектурэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къош-къалэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Зэпыщэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]