Хыкхъуэ (псыхъуре)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Huko.jpg
Huko..jpg

Хыкхъуэ (ур-бз.: Хуко) — псыхъурей, Къуэхьапlэ Къэукъазым иде хэт Краснодарскэ краим, Шахэ ипсыхъум игъунэгъу.

Иинагъыр - 27, 500 м², икlыхьагъыр - 260 м., ибгъуагъыр - 150 м., икуагъыр 10 м.

Ипсыlуфэм шышъхьаIу мазэм уэс телъ мэхъу, ипсышъхьам мыл тэкъырхэр ерсу. Езы псыхъурейр lуашъхьашыгум (1 740 м), къуэуэ къиха кум ит, ихъуреягъыр зэхуэшъауэ. Псым 9-10 мазэкlэ илъэсым мыл телъ, 15 градус нэхъ къэхуабэкъым псыр. Псэушъхьа lамэ хэскъым.