Урысейм спортымкӀэ щӀыхь зиӀэ и мастер

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

Урысейм спортымкӀэ щӀыхь зиӀэ и мастер - 1992 гъэм къырагъэжьауэ Урысей спортсменхьэм ират цӀэ лӀапӀэ.