"ЩIыпIэ инагъ" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

Jump to navigation Jump to search
Created page with "'''ЩIыпIэ инагъ''' — фигурэм и инагъэыр къэзыгъэлъагъуэ геометриэ дэмыгъэ. == Инагъыр къызэрабжх..."
(Created page with "'''ЩIыпIэ инагъ''' — фигурэм и инагъэыр къэзыгъэлъагъуэ геометриэ дэмыгъэ. == Инагъыр къызэрабжх...")
(No difference)
4,027

edits

Navigation menu