Jump to content

Категориэ:Ставропол край

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

"Ставропол край" категорием хэт напэкӀуэцӀхэр

‎Мы категорием итыр напэкӀуцӀ закъуэщ.