Категориэ:Йордан

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search

КатегориэцӀыкӀухэр

Мы категориэм хиубыдэр категориэпхырыт къуэдей.

НапэкIуэцIхэр "Йордан" категориэм

Гъэлъэгъуар 2 напэкӀуэцӀу категориэм еуэ 2.