Jump to content

Игги Азали

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Игги Азали
ин-бз. Iggy Azalea
Сурэт
И лэжьыгъэр: уэрэджыӀакӀуэ, рэпер, модел, уэрэд продюсер
Къыщыхъуар: 1990 мэкъуауэгъуэм и 7(1990-06-07)[1][2][3] (34 гъ.)
Къыздэхъуар: Сидней, Аустралиэ
Дунейм щехыжар:
Официал сайтыр: Официал сайтыр

Аметист Амелиэ Келли (ин-бз. Amethyst Amelia Kelly) ерэ нэхъ зэрыцӀэрыӀуэу И́гги Аза́ли (ин-бз. Iggy Azalea) — аустралиэ хип-хоп уэрэд жыӀакӀуэ. Япэу гугъэ щралъытар YouTube видеуэ-хостингым уэрэдитӀ «Pu$$y-рэ» «Two Times-рэ» я клип щрилъхьауэ щтаращ.

Гулъытэгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]