ЦӀыжьдадэщӀэращӀэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ЦӀыжьдадэщӀэращӀэ
ЦӀыжьдадэщӀэращӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Aegithalidae
Лъэпкъыгъуэ: ЦӀыжьдадэщӀэращӀэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ЦӀыжьдадэщӀэращӀэ
Латин цӀэр
Leptopoecile sophiae
(Severtzov, 1873)

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 560769
NCBI 73332

ЦӀыжьдадэщӀэращӀэ (лат-бз. Leptopoecile sophiae) — aegithalidae лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Псейбзу лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэхэм ящхьщ, ауэ и кӀэр нэхъ кӀыхьщ, и цы щабэхэр зэмыфэгъу лыдщ, къащхъуэ, плъыфэ-морафэу зэхэдзауэ. Щопсэу Азиэм и бгы лъагэ щӀыпӀэхэм я чыцэхэм.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.