ЗэпыщӀа гъэтэрэзыгъуэхэр

Jump to navigation Jump to search

НапэкӀуэцӀхэм я яужырей зэхъуэкӀыгъуэхэм я тхылъ, напэкӀуэцӀ гъэлъэгъуар зтехьэ (иэ категориэ гъэлъэгъуам хэхьэ). НапэкӀуэцӀ хэтхэр уи щӀэлъыплъыгъуэм къыхэгэкӀауэ щытщ

Гъэтэрэзыгъуэ щӀэхэм я зэгъэзэхуэгъуэ ЗэхъуэкӀыгъуэхэр яужырейхэр 50 | 100 | 250 | 500 гъэлъэгъуэн 1 | 3 | 7 | 14 | 30 махуэ
ЦӀыхухэту, ихьахэр Hide | Hide анонимну | Hide сгъэтэрэзахэр | Боту Show | Hide мащІэу яхъуэжахэр | Show page categorization | Show Wikidata
ЗэхъуэкӀыгъуэхэр гъэлъэгъуэн 7 Мэкъуауэгъуэм и 2020 09:16 щыкӀэдзауэ
   
НапэкӀуэцӀым и цӀэр:
List of abbreviations:
Н
This edit created a new page (also see list of new pages)
цӀ
This is a minor edit
б
This edit was performed by a bot
D
Wikidata edit
(±123)
The page size changed by this number of bytes

1 Мэкъуауэгъуэм и 2020