"ЩIэ Зилэнд" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
|Щыхалъхьар = 1907
|Къалэ нэхъыщъхьэр = [[Веллингтон]]
|ӀэнатӀэ хабзэр = [[конституциэмконституциэ пэштыхьэйпэщтыхье]]
|Къалэ нэхъ инхэр = [[Окленд]]
|Тхьэмадэхэм я пӀэхэр = Пэштыхьэ</br>Премиер-министр
Anonymous user

Navigation menu