Блыгу

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Angle Symbol.svg

Геометриэкӏэ блыгуэр занщӏитӏум къурнэу ящӏырэр ары. блыгуэу и инагъэр 90° ицӏэ блыгу занщӏэ. Щэныим иӏ блыгуищ, ПлӀэмыим иӏ блыгуиплӏ.