Шаблон:Country/doc

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
{{Country
|АдыгэцӀэр         = 
|ИцӀэдыдэр         = 
|ИцӀэм еуэ         = 
|Нып            = 
|Дэмыгъэ          = 
|Гоуидзэр         = 
|Къэрал уэрэдым и цӀэр   = 
|Аудио           = 
|ШӀыпӀэтхыпхъэм       = 
|lat_dir = |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = 
 |lon_dir = |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = 
 |region          = 
 |CoordScale        = 
|Бзэхэр          = 
|Щыхалъхьар        = 
|Къалэ нэхъыщъхьэр     = 
|ӀэнатӀэ хабзэр       = 
|Къалэ нэхъ инхэр     = 
|Тхьэмадэхэм я пӀэхэр    = 
|Тхьэмадэхэр        = 
|И инагъымкӀэ и пӀэр    = 
|ШӀыпӀэр          = 
|Псым и процентыр     = 
|Этнохоронимыр       = 
|Джылу дэсымкӀэ и пӀэр   = 
|Джылэр          = 
|Джылэбжыгъэм и гъэр    = 
|Джылэм и Ӏувагъыр     = 
|ВКӀуП           = 
|ВКӀуП-р гъэ щатар     = 
|ВКӀуП-мкӀэ и пӀэр      = 
|ВКӀуП-цӀыхум техуэр    = 
|Валутэр          = 
|Доменхэр         = 
|Телефон кодыр       = 
|Къагъэсэбэп зэманыгъуэхэр = 
|Гулъытыгъуэ        = <references/>
|Commons          = 
}}